در صورت تصادف سه عضو کلیدی سر، دست و مفاصل زانو و آرنج از همه بیشتر آسیب پذیر هستند. زانو و آرنج جز اولین نقاط هستند که به زمین اصابت می‌کنند و احتمال شکستگی زیادی دارند. برای محافظت از این بخش نیاز به بستن زانوبند و آرنج بند مخصوص موتور سواری دارید. 

نکات خرید زانوبند و آرنج‌بند موتور سواری

جنس زانوبند و آرنج بند معمولا فلزی یا پلاستیک فشرده است. زانوبند نباید عملکرد پاهای شما را محدود کند وس بهتر است زانوبند لولادار یا تکه‌ای خریداری کنید. این موضوع برای آرنجبند نیز صادق است. زانوبندهای مخصوص ریس سواران نیز در بازار موجود است که صابونی آن اریب طراحی شده است. کش زانو و آرنج بند بهتر است پهن باشد تا جریان خون را محدود نکند.