مکمل بنزین و اکتان موتور سیکلت

استفاده از مکمل سوخت برای شستشوی انژکتور موتور سیکلت بسیار عالی است و به شما پیشنهاد می‌کنیم از آن استفاده کنید ولی توجه کنید که بصورت مدام از آن استفاده نکنید زیرا باعث سوختن پمپ بنزین می‌شود.

بهتر است دو باک در میان نصف محلول مکمل را درون باک خود بریزید و اگر بنزین سوپر می‌زنید از آن استفاده نکنید.